logo
item

Cây Thiết Mộc Lan

0 đ 500.000 đ

Cây Thiết Mộc Lan được phân biệt dựa trên màu xanh của lá cây gồm loại lá xanh hoàn toàn và loại lá xanh có sọc vàng. Cây được phân làm hai loại là Thiết Mộc Lan gốc và Thiết Mộc Lan khúc.


Add to Cart

​​​​​​​

test***

31.07.2023

Viết đánh giá